In het strategisch beleidsplan van Het Baken is onze visie te lezen dat ieder mens zijn plaats en zijn doel heeft in het leven. Van daaruit leiden wij de leerlingen op tot burgers die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de samenleving. Welke kennis en competenties de toekomstige samenleving van hen vraagt, ligt verscholen in de toekomst. Een brede vorming is daarom noodzakelijk. Zodat onze leerlingen later hun kennis en competenties flexibel en professioneel in kunnen zetten, geleerd hebben om verantwoordelijkheid voor de samenleving te nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Op Trinitas Gymnasium is dat onze leidraad bij het opzetten van activiteiten en lessen die vallen onder burgerschapsvorming. En omdat wij een gymnasium zijn, is dat best een uitdagend programma. Denk jij wel eens na over jouw rol in de wereld waarin je leeft? Hoe jij een bijdrage kunt leveren aan de samenleving? Weet je hoe je dat voor elkaar kunt krijgen? Dit zijn vragen die aan bod komen bij burgerschapsvorming.

Op Trinitas is burgerschapsvorming geen apart vak, maar kom je het overal tegen. Concrete voorbeelden zijn de vakken Mens en Maatschappij, Levensbeschouwing, Filosofie en Maatschappijleer. Bij deze vakken onderzoek je de samenlevingen van vroeger en nu. Je kijkt naar hoe ze georganiseerd zijn en hoe wordt omgegaan met verschillen tussen burgers binnen een samenleving. Je klas is een mini-samenleving op zichzelf. Hier breng je burgerschap in de praktijk. In de mentorlessen gaan jij en je klasgenoten daarom onder andere kritisch kijken naar hoe jullie als klasgenoten met elkaar omgaan, naar wat jou rol is in de klas. Zo zullen jullie het bijvoorbeeld eens moeten worden over een klassenactiviteit die jullie gaan organiseren. Hoe pakken jullie dat aan? Bij elk vak komt discussiëren en samenwerken terug. Maar burgerschap wordt ook buiten de lessen beoefend. Zo doet de hele school mee aan goede doelen acties, kun je deelnemen aan verbredingsprojecten en zal je tijdens je maatschappelijke stage en vele schoolexcursies ontdekken welke bijdrage jij kunt leveren aan de samenleving. De belangrijkste activiteiten waaraan je kunt deelnemen hebben we voor je op een rij gezet.

9.1 International Award

Op Trinitas Gymnasium worden de leerlingen vanaf de eerste klas uitgedaagd om hun kwaliteiten en talenten te ontplooien. Vanuit die gedachte kun je vanaf de derde klas deel nemen aan het programma van de International Award for Young People. Dit is een wereldwijd programma dat jonge mensen van 14 tot 25 jaar in de gelegenheid stelt het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontwikkelen door middel van activiteiten op 4 verschillende gebieden.
De activiteiten bestaan uit:

 1. Vrijwilligerswerk: een activiteit ontplooien ten behoeve van de samenleving.
  Bijvoorbeeld wekelijks boodschappen doen voor bejaarden, een programma voor de ziekenomroep verzorgen, activiteiten organiseren in het buurthuis, helpen op je oude lagere school of op Trinitas (bijvoorbeeld als tutor).
 2. Individueel talent: creatieve, culturele of technische vaardigheden ontwikkelen.
  Bijvoorbeeld toneelspelen in een toneelproductie, een website maken, gitaar leren spelen, een vreemde taal leren, artikelen schrijven voor een jeugdblad, tuinen aanleggen en onderhouden of leren koken. Je kunt er ook voor kiezen om een extra verbredingsvak te volgen of deel te nemen aan de leerlingenraad.
 3. Sport: sportieve doelen stellen waarbij sprake is van prestatieverbetering.
  Bijvoorbeeld leren duiken, een halve marathon lopen, voorbereiden op roeiwedstrijden of nieuwe hockeytechnieken aanleren.
 4. Expeditie: een uitdagende tocht organiseren met een groep van 4, 5 of 6 deelnemers.
  Bijvoorbeeld een expeditie organiseren in een Nederlands natuurgebied, onderzoek doen naar de waterkwaliteit van de Friese meren, in de Schotse hooglanden de hoogste berg beklimmen of in Finland sneeuwvlakten oversteken.

Na het behalen van de bronzen medaille (3 maanden per onderdeel) kan men doorgaan voor de zilveren Award (6 maanden per onderdeel) en vervolgens voor goud (1 jaar per onderdeel).

Het programma wordt ondersteund door 2 begeleiders.

Ons doel is om elk jaar te starten met een nieuwe groep leerlingen uit de bovenbouw (derde klas of hoger). Na een selectie (een goede motivatiebrief) moeten de leerlingen hun doelen- en activiteitenplan opstellen en uitvoeren. Na geslaagde afronding van alle activiteiten worden de Awards uitgereikt door de Wethouder van Onderwijs van Almere. Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het bijzijn van bestuursleden van de Award, ouders/verzorgers, vrienden en begeleiders. Deelnemers aan de International Award hebben vrijstelling voor hun maatschappelijke stages.

Aanvullende informatie vind je op de website van de Award: www.award.nl

Coördinator International Award for Young People
De heer B. (Bob) van Beek
Telefoon (via de receptie): 036 – 845 24 00

 

9.2 Kloosterdagen

Elk schooljaar bieden we als sectie Levensbeschouwing de mogelijkheid kennis te maken met het kloosterleven. Dit doen we afwisselend door een driedaags bezoek aan een klooster in Nederland, of door een week naar Taizé (Frankrijk). In het schooljaar 2023- 2024 bieden we de mogelijkheid om, in samenwerking met de protestantse kerk in Almere, mee te gaan naar Taizé (Frankrijk). Leerlingen uit de klassen 4, 5, en 6 kunnen zich hiervoor opgeven.

Taizé is een oecumenisch klooster dat een speciaal programma heeft gericht op jongeren. Tijdens deze reis houd je je bezig met vragen over identiteit, geloof en zingeving. Je bezint je op wie je bent, wie je wilt zijn en wat jij belangrijk vindt in jouw leven. Een Taizé reis wordt vaak als bijzonder en zeer waardevol ervaren.

De reis zal plaatsvinden in de herfstvakantie. De kosten worden apart in rekening gebracht. Geld mag echter voor geen enkele leerling de belemmering zijn. Om mee te kunnen gaan selecteren we op grond van je motivatie.

9.3 Young Impact

Naast het leren en behalen van goede schoolresultaten, vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Door het jaar heen houden we verschillende acties die een betrokkenheid bij de wereld om ons heen stimuleren. In leerjaar 1 doen we bijvoorbeeld mee met NL Doet en stimuleren we onze leerlingen uit leerjaar 4 om mee te doen met het programma van Young Impact. Wij stimuleren onze leerlingen zich in te zetten voor datgene wat zij belangrijk vinden en een maatschappelijk belang dient. Hierbij is het uitgangspunt dat leerlingen hun sterke kanten inzetten om zo te ervaren dat iets nuttigs tegelijkertijd leuk kan zijn.

Ga naar onderwerp