7.1 Schoolpas

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt elke leerling een eigen schoolpas. Die heb je onder andere nodig om boeken te lenen in de mediatheek, te kopiëren en toegang te krijgen tot schoolfeesten. Bij verlies of schade kost een nieuwe pas € 10.

7.2 Huiskamer

Voor leerlingen die een plek nodig hebben om tot rust te komen is een huiskamer ingericht. Deze huiskamer heeft 2 functies: het is een rustige, veilige plaats voor een ‘time-out’ en het is een plek voor een dagelijkse ‘check in – check out’. Dit laatste betekent dat je aan het begin van de dag in de huiskamer opgevangen wordt om de dag door te spreken en aan het einde van de dag om de dag te evalueren. Je kunt hier ook terecht als er zich gedurende een schooldag problemen voordoen. Bijvoorbeeld als je overprikkeld bent. Tijdens pauzes biedt de huiskamer een rustige plek. De huiskamer wordt bemenst door de medewerker sociale veiligheid.

7.3 Mediatheek

De mediatheek is een lees-, studie- en informatiecentrum dat dagelijks geopend is. Het staat onder toezicht van een mediathecaris, die je kan helpen bij het vinden van het juiste boek en/of informatie. Op vertoon van je schoolpas kun je hier boeken lenen, voor schoolopdrachten op de computer werken en gebruikmaken van internet. Ook kun je gebruik maken van diverse databanken zoals Krantenbank, Literom en Teleblik. Verder liggen er diverse relevante tijdschriften ter inzage, zoals KIJK, NewScientist, BioNieuws en Filosofie Magazine. In de mediatheek kun je tevens kopiëren, printen, scannen, plakken, knippen, nieten, perforeren en je schoolpas opwaarderen (pinnen is mogelijk). Daarnaast kun je er terecht met inlogproblemen op je computer. De mediatheek is een plek om rustig te werken. Het is er zo stil mogelijk en er wordt niet gegeten of gedronken.

7.4 Bibliotheekabonnement via school

Alle leerlingen krijgen via school eenmalig een bibliotheekpas voor een klein abonnement. Als je al een basisabonnement via de basisschool hebt, dan wordt dat overgezet. Die bibliotheekpas blijft geldig en je ontvangt in dat geval geen nieuwe pas. We raden aan om een abonnement dat persoonlijk is afgesloten, te beëindigen.
De bibliotheekpas kun je gebruiken binnen de gemeente Almere en blijft geldig zolang je bij ons op school zit. De bibliotheek in Almere Stad heeft een aparte jongerenafdeling. Hier bevinden zich alle materialen die interessant kunnen zijn voor jongeren, zoals boeken, tijdschriften en stripboeken. In de bibliotheek in Almere Stad zijn ook speciale werkplekken waar leerlingen samen kunnen werken of huiswerk kunnen maken.

7.5 Kluisje

Iedere leerling heeft een kluisje. In dit kluisje kun je je spullen opbergen zodat je niet de hele dag met een zware tas hoeft rond te lopen. De school is niet aansprakelijk voor vermissingen, ook niet uit het afsluitbare kastje. De school is bevoegd om de kastjes te openen voor controle en reparatie, om zo criminaliteit te bestrijden en de veiligheid te waarborgen. Dit is zo afgesproken in het veiligheidsconvenant van de gemeente Almere. De huur van een kluisje bedraagt € 10 per jaar. Deze kosten brengen we aan het begin van het schooljaar in rekening. De sleutel ontvang je zodra je hier op school begint. Bewaar deze goed. Een nieuwe sleutel kost € 10. Als je een kluisje gehuurd hebt en je levert aan het einde van je schoolcarrière geen sleutel in, dan krijg je een factuur van €20 voor vervanging van het slot.

7.6 Aula

De aula of kantine is er voor iedereen. Hier kun je in de pauzes eten, drinken, naar muziek luisteren en een potje tafelvoetbal spelen. In de grote pauze kun je in de kantine verschillende lunchgerechten, drinken en een beperkt assortiment tussendoortjes kopen.

7.7 EHBO

Er is een EHBO-post aanwezig bij de receptie.

7.8 Lift

Als je een lift moet gebruiken, kun je bij de conciërge een liftsleutel aanvragen. Je moet dan wel een briefje laten zien van je ouder(s)/verzorger(s) of de dokter waarop staat dat je gedurende een bepaalde tijd geen trappen mag lopen. Je mag de liftsleutel niet uitlenen en je mag geen andere leerlingen meenemen in de lift. Aan het eind van elke lesdag lever je de sleutel in bij de conciërge. Als je de liftsleutel voor langere tijd nodig hebt, stellen we dat schriftelijk vast.

7.9 Rooster

Je eigen lesrooster vind je in de SOM-app waarvan je de inloggegevens per e-mail of via je mentor krijgt. Elke vrijdagmiddag staat het rooster voor de volgende week op de site, inclusief de wijzigingen die op dat moment bekend zijn. Als er gedurende de week nog dingen veranderen, door bijvoorbeeld ziekte van een docent, passen we het rooster aan. Controleer daarom iedere dag je rooster! Zet je rooster goed in je agenda en schrijf de wijzigingen op voordat de school begint.

7.10 Computers

In de onderbouw krijg je bij verschillende vakken te maken met het aanleren van computervaardigheden. Computers worden ingezet als hulpmiddel bij tal van vakken, leergebieden en projecten. In de bovenbouw kun je het eindexamenvak Informatica kiezen. Kortom, voor het hedendaagse onderwijs is een computer met internetverbinding eigenlijk onmisbaar. Heb je thuis geen computer met internetverbinding? Dan kun je terecht in de mediatheek.

7.11 It’s Learning

Alle vakken gebruiken de mogelijkheden van onze elektronische leeromgeving It’s Learning. Je vindt hier planningen, D-toetsen en achtergrondinformatie voor steeds meer vakken en lessen. Bij sommige vakken moet je je opdrachten of werkstukken elektronisch inleveren via It’s Learning. Dat scheelt in de printkosten en daarnaast kan je docent via It’s Learning een plagiaatcontrole doen.

7.12 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers

We sturen je ouder(s) of verzorger(s) enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief toe om hen te informeren over de laatste ontwikkelingen en activiteiten op school.

7.13 Website

We verwezen er al een aantal keer naar: de website www.trinitasgymnasium.nl. Hier vind je algemene informatie over bijvoorbeeld onze uitgangspunten, organisatie en regels. Ook de belangrijke data van Trinitas Gymnasium kun je op de website raadplegen.

Ga naar onderwerp