We vinden het belangrijk dat we de leerlingen zien. Dat we samen op zoek gaan naar hun mogelijkheden, talenten en ambities, zodat we de leerlingen de ruimte kunnen geven. Ruimte om keuzes te maken, hun ambities waar te maken, te groeien in kennis en als mens. We helpen ze bij het maken van de juiste keuzes en het geven van richting.

We stimuleren de pro-actieve houding van onze leerlingen, maar ze doen het niet alleen, wij helpen. Het maken van keuzes komt terug in ons verbredings-, verdiepings- en versnellingsaanbod. Zowel binnen als buiten het curriculum.

We zijn nieuwsgierig naar de mening van onze leerlingen. Dat zie je terug in de manier waarop we samenwerken met elkaar. Zo werken we met klassenvertegenwoordigers en leerlingenfora per jaarlaag. Minstens drie keer per jaar spreken de leerlingen met de teamleiders en mentoren over zaken die spelen op school. Bij de aanname en beoordeling van de nieuwe medewerkers zijn leerlingen betrokken en er is een actieve leerlingenraad die activiteiten organiseert, meningen polst bij de leerlingen en die elke zes weken luncht met de rector.

Een leerling van Trinitas haalt meer dan alleen een diploma. Het thema burgerschap biedt leerlingen inzicht wat je kunt met de verschillende vrijheden en rechten voor jezelf en anderen binnen onze samenleving. Binnen het burgerschapsonderwijs dat we aanbieden is er ruimte om in de mini-maatschappij die de school is vaardigheden te ontwikkelen die daarbij horen. Daarom organiseren we debatten, organiseren we een ‘Veggie’ week en doen we onder andere mee aan Model United Nations bij het vak Engels. Leerlingen worden zo gestimuleerd om in een veilig en open klimaat gevoelige onderwerpen te bespreken waarin ruimte is voor verschillen.

Trinitas is als gymnasium bij uitstek geschikt voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het is de plaats waar hoogbegaafden individueel en klassikaal tot hun recht kunnen komen en een plaats waar zij zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen. Ons schoolklimaat maakt dat de hoogbegaafde leerling zich thuisvoelt. Wij zijn een school waar je gewoon slim mag zijn.

Wij bieden onderwijs waarmee alle leerlingen, op hun eigen niveau, het beste uit zichzelf kunnen halen. Specifiek voor onze getalenteerde en/of hoogbegaafde leerlingen geldt:

  • dat er naast klassikale lessen een breed aanbod, zowel binnen de lessen als buiten de lessen, met individuele mogelijkheden aangeboden wordt;
  • dat er gekozen kan worden voor verdiepen binnen de vakken, verbreden buiten de vakken en volgen van extra (verbredings)vakken in de bovenbouw en versnellen over de jaren heen;
  • dat Trinitas Gymnasium een school wil zijn waar gepresteerd mag worden, waar deelname aan bijvoorbeeld verbredingsprojecten, Olympiades, The International Award of het volgen van extra vakken normaal is.

We stimuleren de proactieve houding van onze leerlingen en geven ze vertrouwen in het kader van zelfstandigheid. Mentoren en docenten spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling hiervan. Je hoeft het allemaal nog niet te kunnen, maar je moet er wel voor open staan om het te leren. Onze medewerkers zijn deskundig op het gebied van hoogbegaafdheid en nieuwe medewerkers worden hierin geschoold. We hebben hiermee de juiste medewerkers om het beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid in de praktijk te brengen.

We realiseren ons dat iedere leerling anders is en andere leerbehoeftes heeft. Onze school biedt leerlingen rust, structuur en extra coaching indien nodig. We zien het als onze maatschappelijke opdracht leerlingen kansen te bieden, sociaal te laten klimmen en hun talenten te benutten.

Meer weten over ons onderwijs?

Bekijk dan onze schoolgids of neem contact met ons op!

Benieuwd geworden? Kom naar onze kijkdagen!

Wij zijn het Trinitas gymnasium. De plek waar je jouw positie ontdekt, waar je leert begrijpen wat je doel is en hoe je hierheen navigeert. De plek waar je samen ontwikkeld als mens en als leerling. En het Trinitas gymnasium is de plek waar je de bredere context leert begrijpen. Om dit alles te kunnen heb je sturing nodig. Wij geven die.

Trinitas gymnasium – geeft richting.

Open dagen