8.1 Talentontwikkeling buiten de les

Wat wil je verder nog leren? Jij mag het zeggen. Naast de reguliere lessen is er op onze school namelijk veel nog meer te doen. Trinitas Gymnasium heeft oog voor jouw speciale leervragen en talent. De school wil je de kans geven om te experimenteren met dingen waarin jij zelf geïnteresseerd bent. Bij het organiseren van de buitenschoolse activiteiten wordt daarom goed geluisterd naar wat jij wilt.
Onze Schaakschool en het Atelier zijn hiervan duidelijke voorbeelden. In nauwe samenwerking met de schaakvereniging Almere krijg je op de Schaakschool les van ervaren schakers. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond is betrokken bij de lesopzet. Al snel speel je mee in spannende schaakcompetities. In het Trinitas Atelier bepaal je zelf met welk creatief project jij graag bezig wilt zijn. Je wordt hierbij begeleid door een ervaren docent. Zo kan het zijn dat je in de ene periode bezig bent met een levensgroot mozaïek en dat je er daarna voor kiest om te leren breien. Andere leerlingen houden zich bezig met action painting of het maken van graffiti.

Ook de podiumkunsten komen op Trinitas Gymnasium ruimschoots aan bod. Speel je een muziekinstrument of wil je dat juist leren? Er worden extra mogelijkheden geboden om een instrument te leren bespelen. De schoolband van Trinitas Gymnasium biedt plaats aan veel getalenteerde muzikanten en als je zelf een band wilt starten dan krijg je daarvoor de kans. Alle acts zullen tijdens het komende leerjaar te zien zijn in de talentenshow Trinitas on Stage! Ook de komische- en/of dramatische acteerprestaties van leerlingen zullen hier voor het voetlicht gebracht worden. Met professionele feedback, hebben zij hun zelfbedachte optredens buiten de reguliere dramalessen om voorbereid.

Voor sportieve talenten worden er op Trinitas Gymnasium regelmatig extra sportactiviteiten georganiseerd.

Welke activiteit jij doet, bepaal je zelf. Je ontmoet daarbij schoolgenoten met dezelfde interesses als jij. Op onze website kun je meer informatie vinden over het activiteitenaanbod en de mogelijkheden om zelf het initiatief te nemen bij het organiseren van een buitenschoolse activiteit.

Coördinator buitenschoolse talentontwikkeling:
De heer P. (Pim) Groot
E-mail: p.groot@hetbaken.nl
Telefoon (via de receptie): 036 – 845 24 00

8.2 Eersteklas introductieweek

Om elkaar beter te leren kennen en van je klas een echte groep te maken, begint het brugklasjaar met een introductieweek. Alle activiteiten die deze week binnen en buiten school ondernomen worden staan in het teken van groepsvorming. Er worden sportieve activiteiten ondernomen naast denkspellen, muziek maken, theaterles en tekenopdrachten. Ook een excursie staat op het programma.

Goed om te weten: de introductieweek wordt aangemerkt als onderwijstijd, daarom is deelname verplicht.

8.3 Activiteitendagen en (dag)excursies

Elk schooljaar houden we een aantal activiteitendagen. Je hebt dan geen les volgens je reguliere lesrooster, maar doet mee aan een activiteit. Dat kan een excursie zijn, maar bijvoorbeeld ook een sportdag of dansproject. De activiteiten vinden in alle leerjaren plaats. De tijdsduur kan variëren van een lesuur tot een lesdag. De activiteiten worden in de lessen voorbereid en maken deel uit van het schoolprogramma. Alleen in leerjaar 1 vindt er een activiteit in het weekend plaats, namelijk een kerkbezoek op de eerste adventszondag. In leerjaar 4 zijn sommige activiteiten onderdeel van het schoolexamen. Uiteraard zullen we jou en je ouder(s) of verzorger(s) op tijd informeren over zo’n activiteit. Zeker als het gaat om een excursie die heel vroeg begint en laat eindigt. Dit lukt niet altijd, omdat het aanbod soms pas laat bekend is, bijvoorbeeld bij theaterbezoek. Sommige excursies vinden buiten de activiteitendagen plaats.

De excursies en activiteiten vallen buiten het bekostigingsstelsel van de overheid en worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Er is een regeling voor wie niet kan betalen. Dit wil overigens niet zeggen dat deelname aan de activiteiten vrijwillig is. Wanneer de ouderbijdrage zonder overleg niet betaald wordt, dan krijg je een vervangende opdracht op school tijdens de activiteit.

8.4 Klassieke Culturele Vorming en Rome- en/of Griekenlandreis

Op een gymnasium is Klassieke Vorming een belangrijk onderdeel van je persoonlijke ontwikkeling. Het maakt natuurlijk onderdeel uit van de lessen in de klassieke talen (Latijn en Grieks), maar komt ook bij andere vakken aan bod. Daarnaast zijn veel van de buitenschoolse activiteiten gerelateerd aan de Klassieke Vorming.
Een bijzondere plek op elk gymnasium nemen de klassieke reizen in. In de onderbouw is er een tweedaagse reis naar het Duitse Trier dat in 16 voor Christus door de Romeinse Keizer Augustus is gesticht. In de bovenbouw gaat de klassieke reis naar Rome of Griekenland. Uitgangspunt van school is dat alle leerlingen meegaan. Tijdens deze reis verwisselen we de klaslokalen van Trinitas Gymnasium voor belangrijke plaatsen van de klassieke oudheid waar je ter plekke les krijgt. Vanaf leerjaar 1 is er een spaarsysteem voor deze reizen.

Coördinator van de Rome reis:
De heer K. (Koppe) Koppeschaar
E-mail: k.koppeschaar@hetbaken.nl

Coördinator van de Griekenlandreis:
De heer drs. N. (Nikos) Papadopoulos
E-mail: n.papadopoulos@hetbaken.nl

8.5 Expertmodulen in leerjaar 1

Met het expertmodule programma willen we onze leerlingen uitdagen om hun grenzen te verleggen. Je komt tijdens dit programma in aanraking met leergebieden die een interessante aanvulling zijn op het curriculum van de school. Je krijgt, in kleine groepen, les van gastdocenten die expert zijn in hun vakgebied. Er is voldoende ruimte voor verdieping. Door het kiezen van modulen, geef je invulling aan je eigen leerweg en doe je ervaring op met keuzeprocessen die later in je schoolcarrière een rol zullen gaan spelen.
De lessen vinden altijd plaats op de dinsdagmiddag tussen 13.05 en 15.00 uur. De gehele module omvat 20 lessen. De module wordt afgesloten met een groepspresentatie. Expertmodulen die worden aangeboden zijn onder meer: Singer Songwriter, Dans, Psychologie, Science en Chinees.

8.6 Culturele activiteiten

In het kader van de Klassieke Culturele Vorming (KCV) organiseren we diverse activiteiten zoals een dans- of muziekvoorstelling of bezoek aan het theater.

Toneel (podiumkunsten)
Elk jaar wordt er een klassieke toneelvoorstelling opgevoerd. De leerlingen doen vrijwel alles zelf: het instuderen van de rollen, het ontwerpen en opbouwen van het decor, het verzorgen van de muziek, de belichting, het geluid en de grime. Dit alles onder begeleiding van de docenten Drama, Muziek en Beeldende Vormgeving. De toneelvoorstelling is voor de examenleerlingen van Drama en Muziek het moment dat ze hun eindbeoordeling krijgen.

8.7 Sportactiviteiten

Schoolsport-toernooien
Naast de lessen Lichamelijke Opvoeding en een aantal buitenschoolse (sport)activiteiten, organiseren we binnen de school toernooien waarbij teams uit verschillende klassen tegen elkaar strijden. Ook doet Trinitas Gymnasium mee met verschillende sporttoernooien die tussen de scholen in Almere worden georganiseerd. Win je zo’n toernooi? Dan is het mogelijk dat je de school mag vertegenwoordigen op een regionaal of landelijk schoolsport-toernooi!

Sportoriëntatie
Sportoriëntatie is een onderdeel van de lessen Lichamelijke Opvoeding in de bovenbouw. Je maakt hierbij kennis met de sportmogelijkheden en verenigingen in je eigen omgeving. Wie weet zit jouw droomsport er wel tussen!
Voor sportoriëntatie ga je naar sportaanbieders in de buurt of er komen gediplomeerde trainers naar school voor een 3 weken durend introductieprogramma. Je hebt een keuze uit tal van activiteiten.

8.8 Jonge Jury Project

Trinitas Gymnasium organiseert ook elk schooljaar het Jonge Jury Project. Bekende Nederlandse auteurs van jeugdliteratuur geven presentaties aan eerste en tweede klassen over het schrijversvak. Je maakt op deze leuke manier kennis met de persoon achter het verhaal. Jij mag ook je oordeel geven over boeken en je ervaart meteen hoe leuk lezen kan zijn.

Ga naar onderwerp