Het Trinitas Gymnasium

Wij zijn het Trinitas Gymnasium. De plek waar je jouw positie ontdekt, waar je leert begrijpen wat je doel is en hoe je hierheen navigeert. De plek waar je samen ontwikkelt, als mens en als leerling. En het Trinitas Gymnasium is de plek waar je de bredere context leert begrijpen. Om dit alles te kunnen heb je sturing nodig. Wij geven die.

Dat doen we door kennis te delen en lessen trekken uit het verleden. Deze parallel met het verleden en het heden helpt te begrijpen waarom je staat waar je staat en hoe je verder komt. We nemen onze leerlingen mee in de oude verhalen, de cultuur en de verbinding die er is met het heden. Daarom bieden wij modern gymnasiaal onderwijs met ruimte voor klassieke vorming, filosofie, cultuur en de actualiteit.

Past het Gymnasium bij jou?

 

Waar sta jij en waar ga jij heen?

Wij geven richting:

AAN HET GYMNASIAAL ONDERWIJS
AAN JOUW ONTWIKKELING
AAN JOUW SCHOOLCARRiÈRE
Ons onderwijs
Schoolgids
Voor ouder(s)/voogd(en)
Vacatures
Bekijk onze Virtuele Tour

Begaafdheids Profielschool

Hoogbegaafdheid is een herkend en erkend kenmerk van leerlingen. De kennis over hoe hoogbegaafde leerlingen uitdagend onderwijs te bieden, is nog niet wijdverspreid. Daarom heeft het ministerie van OCW in 2004 een project gestart om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van begaafdheidsprofielscholen voor het voortgezet onderwijs. Deze scholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.

De begaafdheidsprofielscholen hebben zich in 2007 verenigd in de Vereniging BPS, die als doel heeft het behartigen van de belangen van begaafdheidsprofielscholen zowel in het primair als het voortgezet onderwijs, het bevorderen van kennisuitwisseling en bruggen slaan binnen en buiten het primair en voortgezet onderwijs.

Per 1 juli 2022 zijn er 55 scholen uit het voortgezet onderwijs en 24 scholen uit het primair onderwijs aangesloten. Trinitas Gymnasium is lid sinds 2016 als enige school in Almere.

Gezonde kantine

Onze school biedt een omgeving waar gezond en duurzaam kiezen gemakkelijk moet zijn. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen. Daarom hanteren we in onze kantine de richtlijnen van het voedingscentrum en controleren dit via de jaarlijkse kantinescan. We zijn een gezonde school, dus leveren we een gezond aanbod in de kantine, we handhaven een rookvrije omgeving op school en verzorgen voorlichting over gezonde en ongezond leefstijlen in zowel de onderbouw als bovenbouw.