Vind jij leren leuk en uitdagend? Heb je belangstelling voor (klassieke) talen en (cultuur)geschiedenis? Vind je het fijn dat er wat extra’s van je gevraagd wordt, met meer vakken dan op het atheneum? En ben je onderzoekend en neem je initiatief? Dan is het gymnasium echt wat voor jou.

 

Onderbouw

Je mentor en tutoren

Je mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Hij of zij begeleidt je op school. De mentor houdt in de gaten of je goed meekomt op school, maar ook of je lekker in je vel zit. Als het nodig is, zorgt de mentor dat je extra ondersteuning
krijgt. In de mentorles wordt aandacht besteed aan studievaardigheden, hoe gebruik je de agenda, zelfstandig leren werken en plannen. De mentor wordt ondersteund door twee tutoren, dat zijn leerlingen uit het vierde leerjaar die je helpen wegwijs te raken in de school. De tutoren worden ook ingezet voor één op één begeleiding.

Op Trinitas Gymnasium krijg je in het eerste jaar de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Levensbeschouwing
 • Beeldende Vormgeving
 • Lichamelijke Opvoeding
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Natuurkunde
 • Biologie
 • Latijn
 • Engels
 • Muziek
 • Drama
 • Wiskunde
Een interconfessionele school

Trinitas Gymnasium is een interconfessionele school. Hoe je dat merkt? Wij vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt en op dezelfde manier behandeld wordt. Dat je verantwoordelijkheid leert dragen voor elkaar en voor de samenleving. We zoeken naar de overeenkomsten tussen mensen en proberen verschillen te verkleinen doordat we elkaar proberen te begrijpen.

Lees meer

Het eerste jaar

Leren buiten de klas

Elk schooljaar ga je op één of meer excursies en werk je buiten het klaslokaal aan vakoverstijgende projecten. Je gaat bijvoorbeeld naar het Allard Pierson Museum in Amsterdam, Archeon, Museum Het Valkhof in Nijmegen, Naturalis in Leiden of een toneeluitvoering. In latere jaren van de onderbouw kun je ook met excursies
mee naar Keulen, Lille en Trier.

Talentenontwikkeling

Trinitas Gymnasium is er op gericht een programma aan te bieden dat past bij jouw talenten. Dat kunnen we alleen doen doordat we goede begeleiding en een breed aanbod hebben. Het voordeel van een gymnasium is dat we veel kennis hebben van de uitdagingen die horen bij de kinderen die naar dit type onderwijs komen. Het maakt niet uit of je heel makkelijk leert en meer uitdaging nodig hebt, of het soms best lastig vindt om goede resultaten te halen; op Trinitas Gymnasium gaan we samen aan de slag met wat jij nodig hebt voor een succesvolle en leuke schoolcarrière.

Begaafdheidsprofielschool

De ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen is op Trinitas Gymnasium zo goed geregeld en er is zoveel kennis over deze leerlingen op school aanwezig dat de school gecertificeerd is als Begaafdheidsprofielschool. Het is de enige middelbare school in de
regio met dit specialisme.

Expertmodulen

In de eerste klas staan er ook Expertmodulen op je rooster. We willen graag dat je jouw persoonlijke talenten ontdekt en ontwikkelt. Dat doen we door je horizon te verbreden. Vandaar dat we afgelopen jaar gekozen hebben voor vakken als Chinees, psychologie en science. Tijdens de Expertmodulen bekijk je de wereld eens van een andere, nieuwe kant. En wie weet, word je zo enthousiast dat je na een Expertmodule binnen de verbreding verder gaat met dat vak.

Lees meer

Je diploma en dan?

Het gymnasium diploma geeft toegang tot alle universiteiten. Dat is ook het niveau waarop je je gaat voorbereiden in je tijd bij ons. Je leert daarom steeds zelfstandiger werken. Dat is niet altijd even makkelijk, maar wel nodig om succesvol te kunnen studeren aan de universiteit. De oudleerlingen van Trinitas Gymnasium zijn succesvol aan de universiteit. Ze maken vaker dan gemiddeld hun opleiding af. Wat ze gaan doen is heel divers, kijk maar naar deze voorbeelden van gekozen studies:

– Economie
– Kunstmatige intelligentie
– Filosofie
– Internationaal Recht
– Natuurkunde
– Scheikunde
– Geneeskunde
– Bedrijfskunde

Talentontwikkeling

Als je de aula van Trinitas Gymnasium binnenloopt, zie je een kunstwerk van een omgekeerde boom. Dit bronzen beeld – speciaal voor ons ontworpen en gemaakt door kunstenaar Siemen Bolhuis – symboliseert heel treffend onze visie op onderwijs. De omgekeerde boom is een boom die ‘neergroeit’. Wat dat betekent, wordt duidelijk als je op de muur het gedicht van Hein Walter leest. Hij zegt dat ieder mens op zoek is naar de vervulling van zijn innerlijke wens. Pas als je beseft wat deze wens inhoudt, kun jij je optimaal ontwikkelen.

Op Trinitas Gymnasium dagen wij je uit om jouw innerlijke wensen – oftewel je talenten – te ontdekken en te ontplooien. Wij bieden je de kans en de uitdaging om zoveel mogelijk.

Begaafdheidsprofielschool

Trinitas Gymnasium is lid van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen. Deze vereniging is opgericht in 2007 en bestaat uit 43 scholen. Om gecertificeerd lid te worden staat een aantal eisen vast en worden de scholen gevisiteerd. Trinitas Gymnasium is eind vorig schooljaar gevisiteerd en gecertificeerd. Een school die lid is van de vereniging van Begaafdheidsprofielscholen kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Dit is te herkennen aan:

 • een zorgvuldige intake en plaatsing van de leerling, mede gebaseerd op brede diagnostische kennis;
 • een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma voor dit type leerling;
 • een zorgvuldige begeleiding van de groep leerlingen;
 • de bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio.

Op Trinitas Gymnasium zijn twee ECHA’s (specialisten hoogbegaafdheid, opgeleid aan de Universiteit van Nijmegen) werkzaam die de coördinatie van het programma voor hoogbegaafden aansturen en hoogbegaafde leerlingen begeleiden. Daarnaast ondersteunen zij docenten en schoolleiding bij vragen en problemen over hoogbegaafdheid en houden zij contact met ouders en organisaties buiten Trinitas.

Hoogbegaafde leerlingen krijgen maatwerk aangeboden. Er zijn mogelijkheden tot verbreden, versnellen en compacten. Leerlingen van Trinitas doen mee aan de international award for young people en aan leerlingenconferenties van het BPS.

Expertmodules

Jouw persoonlijke talenten ontdekken en ontwikkelen. Misschien is dat wel het belangrijkste wat je hier kunt doen. Wij willen je daar graag bij helpen met de zogenaamde expertmodules. Op de dinsdagmiddag maak je kennis met ongewone vakken. Het doel is vooral jouw horizon te verbreden. Vandaar dat we afgelopen jaar gekozen hebben voor vakken als Chinees, Spaans, Science, Psychologie, Klassiek tekenen, Creatief schrijven, Dierengedrag en Kunst & Design. Tijdens de expertmodules bekijk je de wereld eens van een andere, nieuwe kant. En wie weet, word je zo enthousiast dat je na een expertmodule verder gaat in dat vak binnen de verbreding.

International award

Trinitas Gymnasium biedt dit pretentieuze programma aan waarin leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en ontplooien. Vanuit school worden de deelnemers begeleid maar de meeste activiteiten vinden buitenschools plaats. Het programma bestaat uit drie onderdelen; sport, vrijwilligerswerk en persoonlijk talent. Iedere deelnemer kiest zelf zijn talent en stelt zijn eigen doel in overleg met de begeleider. Na afronding van de drie onderdelen gaan de deelnemers in groepjes op een goed voorbereide expeditie.

Dit programma kan in de derde klas, na selectie, worden gestart. Voor de bronzen medaille duren de onderdelen 3 maanden. Voor de zilveren medaille duren alle onderdelen 6 maanden en voor de gouden medaille duren alle onderdelen een jaar en komt er nog een vierde onderdeel bij.

Talent en uitdaging

Als gymnasiumleerling kun je jouw kennis verbreden door onder lestijd zelfstandig te werken aan een eigen project. Je neemt dan de verantwoordelijkheid voor je eigen leer traject en moet soms afwegen welke lessen je wel of niet volgt. Verder krijg je zogenaamde denklessen, waarin we je uitdagen je gebruikelijke denkpatronen te doorbreken en via nieuwe wegen oplossingen te bedenken. Daarnaast volg je expertmodules waarin we je laten kennismaken met vakken als Chinees, Psychologie, Spaans en dierengedrag. Ook bieden we je de gelegenheid mee te doen aan internationaal erkende examens Engels (Cambridge Certificate), Frans (DELF) en Duits (Goethe).

Denklessen

In een deel van de mentoruren krijg je denklessen. Hier word je uitgedaagd je gebruikelijke denkpatronen te doorbreken. Je krijgt fictieve opdrachten waarvoor je zelfstandig oplossingen moet bedenken. Waarbij je jouw denkproces helder moet kunnen uitleggen. Geleidelijk zul je merken dat je deze manier van denken ook gaat toepassen bij andere vakken. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die met dit denkpatroon werken, tot wel 20% hoger kunnen scoren bij hun eindexamen!

Verbreding

In de eerste klas doe je een test van het Centrum van Begaafdheidsonderzoek (CBO) in Nijmegen. Die test gaat niet alleen over begaafdheid, maar ook of je gemotiveerd bent en lekker in je vel zit. Op basis van de CBOtest en je schoolresultaten zien wij of je naar je mogelijkheden presteert of onderpresteert. Scoor je op alle fronten goed? Dan krijg je ruimte voor verbreding, die je op jouw eigen wijze mag invullen.
Je werkt dan een aantal uren per week zelfstandig aan een project in plaats van de gewone lessen te volgen. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je alle verplichte lesstof beheerst. Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderwerp en de inhoud van je project. Maar je kunt natuurlijk altijd de hulp inroepen van je mentor of je begeleider. Aan het eind van het schooljaar presenteer je het resultaat van jouw eigen project op de verbredingsmarkt.

Op het gymnasium verwachten we veel van onze leerlingen. Jij moet het uiteindelijk doen. Maar je staat er niet alleen voor. Leerkrachten, ouders, en de leerlingen bespreken regelmatig hoe het gaat en of je nog hulp nodig hebt.