Wanneer ouders verlof willen aanvragen voor hun kind buiten de reguliere schoolvakanties of tijdens schooldagen, dienen zij hiervoor een formulier in te vullen en in te leveren bij de desbetreffende teamleider.
Aanvraagformulier-schoolverlof