Het examen begint al in de voorexamenjaren, de leerjaren 4 tot en met 6.
Er wordt gewerkt aan de hand van een zogeheten PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
Hierin staat alles vermeld wat de leerlingen moeten weten met betrekking tot het SchoolExamen (SE), zoals de stofomschrijving, welke toetsen, praktische opdrachten en portfolio’s leerlingen moeten maken gedurende het schooljaar voor elk vak, de toetsvorm en de toetslengte. Ook staat in het PTA de weging van elke toets of praktische opdracht voor de berekening van het cijfergemiddelde en wat wel en niet herkansbaar is.

In het examenreglement worden alle rechten en plichten van de leerling vermeld, die met het (school)examen te maken hebben. Over bijv. te laat komen, inhalen van toetsen en herkansingsrechten. Maar ook de overgangsnormen en nog veel meer.

Niek Admiraal
examensecretariaat Trinitas Gymnasium

PTA GYMNASIUM 2023 G4
PTA GYMNASIUM 2023 G5 
PTA GYMNASIUM 2023 G6
Jaarplanning bovenbouw 2023-2024
Examenreglement Het Baken Almere 2023-2024 
Examenreglement 2023-2024 aanvullend Trinitas
PowerPointpresentatie informatieavond G5
PowerPointpresentatie informatieavond G6