Het examen begint al in de voorexamenjaren, de leerjaren 4 tot en met 6.
Er wordt gewerkt aan de hand van een zogeheten PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
Hierin staat alles vermeld wat de leerlingen moeten weten met betrekking tot het SchoolExamen (SE), zoals de stofomschrijving, welke toetsen, praktische opdrachten en portfolio’s leerlingen moeten maken gedurende het schooljaar voor elk vak, de toetsvorm en de toetslengte. Ook staat in het PTA de weging van elke toets of praktische opdracht voor de berekening van het cijfergemiddelde en wat wel en niet herkansbaar is.

In het examenreglement worden alle rechten en plichten van de leerling vermeld, die met het (school)examen te maken hebben. Over bijv. te laat komen, inhalen van toetsen en herkansingsrechten. Maar ook de overgangsnormen en nog veel meer.

Niek Admiraal
examensecretariaat Trinitas Gymnasium

PTA GYMNASIUM TOTAAL 2021 G4
PTA GYMNASIUM TOTAAL 2021 G5
PTA GYMNASIUM TOTAAL 2021 G6
Jaarplanning bovenbouw 2021-2022
Examenreglement Baken 2021-2022
Examenreglement 2021-2022 aanvullend Trinitas locatie jan 2022
PowerPointpresentatie G5
PowerPointpresentatie G6