Het is belangrijk dat wijzigingen in adres, bereikbaarheid en gezondheid van leerlingen doorgegeven worden aan onze Leerlingenadministratie.

Hoe wijziging doorgeven?
Bij de receptie van Trinitas Gymnasium kan een wijzigingsformulier opgehaald en ingeleverd worden.
U kunt dit formulier gebruiken om wijzigingen door te geven voor alle leerlingen van Het Baken.

Wij zorgen ervoor dat deze mutatie wordt verwerkt en de mentor en andere belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Leerlingenadministratie 036-845 23 61.