Het is belangrijk dat wijzigingen in adres, bereikbaarheid en gezondheid van leerlingen doorgegeven worden aan onze Leerlingenadministratie.

Hoe wijziging doorgeven?
Bij de receptie van Trinitas Gymnasium kan een wijzigingsformulier opgehaald en ingeleverd worden. U kunt dit formulier gebruiken om wijzigingen door te geven voor alle leerlingen van Het Baken.

Het informatieformulier kan daarna voorzien van handtekening opgestuurd worden naar leerlingenadministratie@hetbaken.nl. of afgegeven worden bij de receptie.

Wij zorgen ervoor dat deze mutatie wordt verwerkt en de mentor en andere belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen.