Als je ziek wordt tijdens de schooldag meld je je af bij de dienstkamer. Vervolgens krijgen de ouders/verzorgers een mail ter bevestiging van deze ziekmelding en dat zolang de ziekte duurt. Bezoek aan de huisarts en dergelijke moet je ook vooraf melden bij de dienstkamer en ook daarvoor sturen wij ter bevestiging van de melding een mail naar de ouders/verzorgers.
We vertrouwen erop dat de ouders/verzorgers op de mail reageren als de melding niet akkoord is.

Ben je langdurig ziek, dan zorgen we er samen met je ouders voor dat je zo veel mogelijk onderwijs kunt blijven volgen en contact houdt met school. Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je van de afdelingsbegeleider of conrector toestemming krijgen om zelf te verantwoorden wanneer je afwezig bent, mits je ouders/verzorgers hier toestemming voor geven. Je blijft wel verplicht om de lessen te volgen en als je lang afwezig bent, nemen we alsnog contact op met je ouders/verzorgers.

Ziek en beter melden:
Als je ziek bent, moeten je ouders dit melden vóór 8.30 uur. Dit kan telefonisch of per e-mail: telefoon: 036 – 845 24 30
e-mail: absentie-btg@hetbaken.nl
Tip: ervoor dat de juiste e-mailadressen en telefoonnummers bekend zijn bij onze leerlingenadministratie zodat je altijd goed bereikbaar bent voor school.
Op het leerlingenportaal /ouderportaal kan men zelf eventueel persoonsgegevens wijzigingen en inzicht blijven houden op absenties en resultaten.

Als de leerling onbekend afwezig staat vermeld, dan ontvangen de ouders/verzorgers een mail met de vraag om een verklaring van deze absentie. We verwachten dan per omgaande een reactie. Komt deze er niet dan wordt de absentie als niet verantwoord (spijbelen) gezien. In dit geval moeten de gemiste uren dubbel ingehaald worden. Tevens wordt er bij 16 uur of meer spijbelen in 4 weken tijd melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Dan word je door de leerplichtambtenaar opgeroepen om je hiervoor samen met je ouders te verantwoorden.