Algemene informatie omtrent rapporten en bevorderingsnormen:

Gedurende het schooljaar vindt een constante evaluatie van de leerlingen plaats. We monitoren door middel van (formatieve) toetsen, praktische opdrachten en presentaties. Hierbij houden we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling in de gaten. Onze school werkt met jaarklassen. Dat betekent dat jaarlijks beslissingen moeten worden genomen over het vervolg van de schoolcarrière van een kind. Deze beslissingen zijn erop gericht de leerling zijn of haar schoolloopbaan zo goed mogelijk te laten vervolgen. We streven ernaar er voor te zorgen dat leerlingen een passend diploma halen.

Overgangsvergadering
Een overgangsbeslissing ten aanzien van een leerling wordt genomen door een vergadering van docenten, we noemen dit een overgangsvergadering. Deze vindt plaats aan het eind van het jaar.

Bevorderingsnormen 2021-2022